Security management

Security management

 

Waarborg de Veiligheid in uw organisatie!

Beveiliging van organisaties krijgt steeds meer aandacht. Zeker met de dreigingen van tegenwoordig, waaronder terrorisme en (computer) criminaliteit, staat security management hoog op de prioriteitenlijst binnen veel organisaties.

Tijdens deze opleiding leert u:

  • Wat de belangrijkste trends en ontwikkelingen zijn op het terrein van security management
  • Welke eisen stelt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan uw toegangsbeheersingssysteem?
  • Welke rol security management speelt in uw organisatie
  • Hoe u informatie gestuurd beveiligd
  • Hoe u mogelijke dreigingen in kaart brengt
  • Op welke manier u uw organisatie beschermt tegen terrorisme en (computer)criminaliteit
  • Hoe u de toegangsverlening en het toegangsbeheer organiseert in uw organisatie

 

Inschrijven