Scrum Master

Scrum Master 

 

De Scrum Master begeleidt het Scrum team. Deze persoon is verantwoordelijk voor het soepel doorlopen van een project. Hij begeleidt de dagelijkse stand-up meetings waarin de voortgang, de aankomende activiteiten binnen het project en problemen worden besproken.

 

Deze tweedaagse training is er op gericht om te leren:

  • Hoe te functioneren als een effectieve Scrum Master
  • Hoe belemmeringen (impediments) te elimineren
  • Hoe de Scrum Product Owner goed te ondersteunen (bijv. bij het opstellen van backlogs)
  • Hoe de teams te betrekken in het proces van Agile ontwikkelen van producten en diensten

 

Tijdens de training wordt ingegaan op veel voorkomende praktijksituaties bij het werken als Scrum Master. Daarnaast wordt veel geoefend met simulaties om de principes van Scrum goed eigen te maken. Onze trainers zijn allemaal zelf ervaren Scrum Masters en kunnen putten uit een enorme hoeveelheid praktijkvoorbeelden.

 

Aantal dagen: 2

Lunch: Inclusief

 

Certificaat: Cursisten ontvangen het Pix2 certificaat indien alle dagen van workshop zijn gevolgd en de cursist actief heeft geparticipeerd aan de workshop.

 

Examen: Cursisten worden voorbereid op het online examen van scrum.org de kosten voor het examen zijn niet inbegrepen in de workshop prijs.

 

Download